เนื้อเยื่อพืช

BlYB11_zps7b74d59b

………….หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต คือ เซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นองค์ประกอบ พืชเป็นสิ่งมี ชีวิด พืช 1 ต้นจึงประกอบด้วย เซลล์หลายล้านเซลล์มาอยูรวมกัน และ ทำหน้าที่ตามบทบาท และ ตำแหน่งของเซลล์เหล่านั้น โดย

เซลล์หลายเซลล์รวมกันทำหน้าที่คล้ายกัน                       เรียกว่า เนื้อเยื่อ (Tissue)
เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อมาอยู่รวมกันและทำงานร่วมกัน      เรียกว่า อวัยวะ (Organ)
อวัยวะหลายๆอวัยวะมาอยู่รวมกัน                                      เรียกว่า ระบบ (System)
ระบบหลายๆ ระบบมาอยู่รวมกัน                                         เรียกว่า ร่างกาย (Body), (Oganization)

………….ดังนั้นคำว่า เนื้อเยื่อพืช (Plant tissue) ก็คือ เซลล์หลายๆเซลล์ของพืชที่มาอยู่รวมกันและทำหน้าที่คล้ายกัน โดยแบ่งเป็น   2 ประเภท ตามความสามารถในการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อเป็นหลักแบ่งได้ 2 ชนิด คือ

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)
2. เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue)

web3_2-4

ภาพ เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด

tree_bark

ภาพ เนื้อเยื่อของพืชที่มีการเจริญเติบโตขั้นที่ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s