เนื้อเยื่อเจริญ

1

เนื้อเยื่อเจริญ ( meristematic tissue ) คือ เนื้อเยื่อพืชซึ่งประกอบด้วยเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวแบบไมโทซิส (mitosis)อยู่ตลอดเวลา ลักษณะของเซลล์เป็นเซลล์ที่มีชีวิต มีรูปร่างหลายแบบโดยมากรูปร่างหลายเหลี่ยม หรือค่อนข้างกลม มีขนาดเล็ก ผนังเซลล์บาง นิวเคลียสใหญ่ ไซโทพลาสซึมเต็มเซลล์ แวคิวโอลเล็ก หรือไม่มี การเรียงตัวของเซลล์อยู่ชิดกันมากจนไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ ( Intercellular space ) เซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญเมื่อหยุดแบ่งตัวแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรต่อไป

เนื้อเยื่อเจริญ   เมื่อจำแนกตามตำแหน่งที่อยู่ในส่วนต่างๆของพืช จะแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) อยู่บริเวณปลายราก ปลายยอด ปลายกิ่ง และที่ตาทำหน้าที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของพืชยืดยาวและสูงขึ้น

2. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ (intercalary meristem) อยู่บริเวณเหนือข้อหรือโคนของปล้อง ช่วยทำให้ปล้องยาวขึ้น พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น หญ้า ข้าว ไผ่ อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น

3. เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง (lateral meristem) จะแบ่งตัวออกทางด้านข้างทำให้รากและลำต้นขยายขนาดใหญ่ขึ้น พบในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไปและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น หมากผู้หมากเมีย จันทร์ผา เป็นต้น เนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า แคมเบียม (cambium) ถ้าอยู่ในกลุ่มของท่อลำเลียง เรียกว่า วาสคิวลาร์แคมเบียม (vascular cambium) และถ้าอยู่ถัดจากชั้นเยื่อบุผิวรากและลำต้นเข้าไปจะเรียกว่า คอร์กแคมเบียม ( cork cambium )

scan0006

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s